മുന്നറിയിപ്പ്


വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
മേല്‍ക്കൂരയില്ലാത്ത വീട്ടില്‍നിന്ന്,
വിയര്‍ത്തൊലിച്ച്........

രാപ്പകലുകളെ തിരുത്തിയെഴുതുന്ന
പരാജിതരുടെ പാളയത്തിലേക്ക്
സ്വപ്നങ്ങളറ്റുപോയ
തിരസ്ക്ര്തരുടെ
ഭൂമികയിലേക്ക്
വധശിക്ഷ കാത്തുകിടക്കുന്ന
നിരപരാധികളുടെ
സങ്കടങ്ങളിലെക്ക്
കബന്ധങ്ങള്‍
പരാക്രമികളോട്-
പകരംചോദിക്കുന്ന
അപാരതയിലേക്ക്
കുനിഞ്ഞശിരസ്സുള്ളവരുടെ
മൗനമുറഞ്ഞ
താഴ്വരയിലേക്ക് .........

വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
രക്തദാഹിയായ
അരൂപികളെ
വാക്ക് കോണ്ട് പുകയ്ക്കാന്‍
ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന
ബൂട്ടുകളെ
വീറ് കോണ്ട് മെരുക്കാന്‍
പരന്നൊഴുകുന്ന
നുണകളെ
നേര് കോണ്ട് വറ്റിക്കാന്‍......

വരുന്നു ഞങ്ങള്‍
ചിറകുള്ളവര്‍,
തീയില്‍ മഴനനഞ്ഞു മുളച്ചവര്‍.

1 comment:

  1. വളരെ നന്നായി. പുതിയ ബിംബങ്ങള്‍. ഉജ്ജ്വലം.

    ReplyDelete

നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്