മത്സ്യവൃത്തം

പ്രതിരോധം ചവച്ചരയ്ക്കുമ്പോള്‍ 
എന്‍റെ 
തേറ്റയില്‍ കോര്‍ത്തു പോയ 
ഇളം തണ്ടുകളേ

ഞാന്‍
ഭയം വിഴുങ്ങി,
വാലുചുഴറ്റി,
കുതറിപ്പായുമ്പോള്‍
തെറിച്ചുവീണ 
നിരപരാധികളേ

ആമ്പല്‍വള്ളിയില്‍ 
ചൂണ്ടനാരും
നിഴലില്‍ 
വേട്ടക്കാരനെയും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ 
ഉയിരിലലിഞ്ഞ-
പ്രതികരണങ്ങളെ 
നിങ്ങള്‍ 
പരാക്രമങ്ങളെന്ന് പറയരുത് 

വലക്കണ്ണികളില്‍
ചെകിളകള്‍ കുരുങ്ങി 
പിടച്ചോടുങ്ങുമ്പോള്‍
പിഴച്ചവനെന്നും 
ഭീകരന്നുനെന്നും 
മുദ്ര കുത്തുകയുമരുത്.

ഈ 
പുളച്ചിലുകള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് 
ചിലര്‍ക്ക് വേണ്ടി 
ഒരുക്കി നിര്‍ത്തുകയാണ്
ഞാനെന്റെ അവയവങ്ങളെ.

2 comments:

നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്