നിങ്ങളുടെ കവിതയില്‍ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ


ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ്
ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ് 

ഞങ്ങള്‍
കടല്‍ വെള്ളം കൊണ്ട് 
പല്ല് തേക്കുന്നു 
വാ കഴുകുന്നു 
കുളിക്കുന്നു 

ചതവുകളില്‍ 
ഉപ്പ് വെച്ച്  തന്നെ കെട്ടുന്നു 

മുറിവുകള്‍ 
ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കഴുകുന്നു.

എന്നിട്ടും 
നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു 

"നിന്‍റെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റില്‍ ഉപ്പുണ്ടോ" എന്ന് 
വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു.

2 comments:

  1. ഹ്ഹ്ഹ്!!
    എല്ലുപൊടി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക്!

    ReplyDelete

നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്