മുള്ള്


പൂവിനു പിറകില്‍
അവന്‍
കൂര്‍ത്തുനില്‍ക്കുന്നത്
ആരുമറിയില്ല;
വിരലുകളില്‍ നിന്നു-
ചോരപൊടിയുന്നത് വരെ.......

1 comment:

നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്